Veranstaltungen

XDeep Sidemount Kurs Infoabend

Info Abend Sidemount Kurs

Freitag, 07. Juni 2019 - 20:00 bis 21:00

XDeep Sidemount Kurs Infoabend

Info Abend Sidemount Kurs

Freitag, 05. Juli 2019 - 20:00 bis 21:00

XDeep Sidemount Kurs Infoabend

Info Abend Sidemount Kurs

Freitag, 06. September 2019 - 20:00 bis 21:00

XDeep Sidemount Kurs Infoabend

Info Abend Sidemount Kurs

Freitag, 04. Oktober 2019 - 20:00 bis 21:00

XDeep Sidemount Kurs Infoabend

Info Abend Sidemount Kurs

Freitag, 08. November 2019 - 20:00 bis 21:00